my-flowers.com.ua |

Вітаємо Вас на сторінках сайту
ДП "Солотвинське лісове господарство"

 

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОЛОТВИНСЬКЕ ЛІСОВЕ

ГОСПОДАРСТВО»

 

 

Звіт для громадськості по ДП "Солотвинське лісове господарство" за 2016 рік можна переглянути за цим посиланням, яке сформоване у PDF файлі.

                         ____________________________________________________________________________________

Звіт для третіх зацікавлених сторін та громадськості за результатами діяльності підприємства у 2015 році

Головна функція підприємства - ведення лісового господарства у лісах, що передані йому у постійне користування. Загальна площа підприємства складає 20802 га, з яких 89% - вкриті лісом землі. Ліси підприємства виконують захисні, водоохоронні, рекреаційно-оздоровчі,природоохоронні функції та мають експлуатаційне значення. Ліси з особливим режимом користування становлять 29,3 від вкритих лісовою рослинністю земель.

В лісовому фонді підприємства в наявності 12 об’єктів природозаповідного фонду, з них 3 пам’яток природи місцевого значення в Манявськом, Яблунському, лісництвах, 3мзаповідні лісові урочища в Гутянському, Солотвинському та Росільнянському лісництвах, 4 заказники в Манявському, Яблунському, Гутянському лісництвах. 13% лісів підприємства відносяться до рекреаційно-оздоровчих лісів, розміщені навколо населених пунктів та призначені в першу чергу для відпочинку населення, 5 % лісів відносяться до захисних, вони стримують ерозію ґрунтів, захищають береги річок, озер, інших водойм, та автомобільних доріг.

Державна лісова охорона, що діє у складі підприємства, виконує охорону лісів від самовільних рубок, пожеж, захист лісових насаджень від хвороб та шкідників. Лісгосп здійснює роботи з лісовідновлення, лісорозведення (посадка лісу на землях, де раніше лісу не було), проводить агротехнічні та лісівничі догляди за лісовими насадженнями, здійснює лісозаготівлю та переробку деревини.

З таблиці Ви можете дізнатись про виконання деяких показників по різних напрямках діяльності підприємства в 2015 році:

Напрям

діяльності

Проведені заходи

Од.

виміру

Обсяг

Джерела

фінансування

Витрачено

коштів

тис.грн

Лісове

господарство

лісовідновлення

га

35

власні кошти

1246,7

лісорозведення

га

-

-

Рубки формування і оздоровлення лісів з них:

га

кбм

власні кошти

Рубки догляду

га

264

кбм

2617

власні кошти

242,6

в т.ч. в молодняках

га

кбм

власні кошти

1152,1

Охорона та захист лісу

Влаштування мінералізованих смуг

км

5

силами ДЛО

Догляд за мінералізованими смугами

км

5

силами ДЛО

проведення

лісопатологічних

обстежень

га

1603

силами ДЛО

4,3

Заготівля

деревини

Рубки головного користування

кбм

15028

власні кошти

3130,1

Мисливське

господарство

Охорона диких тварин, заготівля кормів

тис.грн.

20,0

власні кошти

20,0

Розвиток мережі лісовозних доріг

ремонт та будівництво лісовозних доріг

км

16,5

власні кошти

411

ДП «Солотвинське ЛГ» займається розвитком побічних лісових користувань. В лісових насадженнях та на спеціальних плантаціях заготовлюється лікарська та харчова сировина.

Середні таксаційні показники лісів, що знаходяться в управлінні

ДП «Солотвинський лісгосп»

Категорія

насаджень

Склад

насаджень

Вік, років

Бонітет, клас

Повнота од.

Запас

стиглих и перестійних, м3/га

Середня зміна запасу (середній приріст), м3/га

Ліси природоохоронного, наукового історико-культурного значення

6Яле3Бкл1Яцб

89

2.2

0.67

282

3,1

Рекреаційно-оздоровчі ліси

4Дз2Яле1Сз1Яцб1Дчр1Бкл

54

1.1

0.69

245

3,9

Захисні ліси

5Яле2Яцб2Бкл1Бп

73

2.0

0.71

314

3,6

Експлуатаційні ліси

3Яле3Бкл2Яцб1Сз1Бп

51

1.5

0.73

291

4,3

Загальні показники

5Яле3Бкл1Сз1Яцб

56

1.5

0.72

290

4,0

 

Відновлення всіх зрубів підприємством проводиться природнім та штучним шляхом в обов’язковому порядку і в більшості перевага надається природному відновленню лісу. Так в 2015 році відновлення лісів проведено на площі 88,3 га в тому числі природне поновлення 37,4 га, садіння лісу 50,9 га. Проведено 283,9 га агротехнічних доглядів за лісовими культурами (у переведенні на однократний) у держлісфонді.

У 2015 році підприємством на ведення лісового та мисливського господарства, лісорозведення витрачено 12878,3 тис.грн, перераховано до бюджетів усіх рівнів 7586 тис.грн., в тому числі до місцевого бюджету 1585 тис.грн., 6001 тис.грн. перераховано до цільових фондів. Необхідно зазначити, що фінансування з державного бюджету в 2015 році становило 0 тис.грн. На підприємстві в 2015 році працювали 112 штатних працівників, середньомісячна заробітна плата склала 4530 грн.

В 2016 році планується провести заготівлю деревини в порядку рубок головного користування в об’ємі 22,0 тис.кбм. деревини, рубки формування та оздоровлення лісів планується провести на площі 31,13 га, на площі 1231 га провести лісопатологічні обстеження, провести відновлення на зрубах природнім шляхом на площі 163,2 га, штучним шляхом на площі 50,9 га.

Оцінка впливу на навколишнє середовище лісогосподарських заходів

Лісогосподарська діяльність  регулюється відповідними нормативно-правовими актами та розписаними детально процедурами, що регулюють, зокрема, проведення робіт пов’язаних із заготівлею деревини та проводиться у відповідності з затвердженими правилами та інструкціями. . Основними документами, якими керується підприємство при веденні лісозаготівельних робіт є “Правила рубок головного користування в лісах України”, “Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок”.

Негативні впливи на навколишнє середовище, які можуть мати місце в процесі виробничої діяльності, загалом визначені. Найбільша увага при цьому приділена роботам, пов’язаним з заготівлею деревини, зокрема рубкам головного користування.

Заготовлена деревина розпилюється на сортименти на лісосіці, чим мінімізуються відходи лісозаготівель. Практично вся заготовлена продукція вивозиться з лісосіки.

У зв’язку з вищезазначеним, обмежено проведення суцільних рубок.   Рубки головного користування не проводяться в  лісах, які виконують захисні функції, наприклад в особливо цінних високогірних лісах. Подібний підхід має місце і при проведенні інших потенційно небезпечних для навколишнього середовища господарських заходів. Так, при проектуванні доріг обов’язковою є екологічна експертиза.

У випадку проведення лісозаготівель, з метою недопущення або ж мінімізації негативних впливів при виконанні лісосічних робіт, службою головного інженера лісгоспу розробляються технологічні карти, які  регламентують порядок розробки лісосік за відповідною технологічною схемою. Кожна ділянка під лісозаготівлю планується в індивідуальному порядку. Безпосередньо виконання лісозаготівельних робіт планується та виконується у спосіб, який забезпечує максимальне природне поновлення лісу.

Робітники та підрядники, які виконують роботи в лісі, ознайомлені з правилами та інструкціями.

Динаміка популяцій видів рослин і тварин.

Загальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин та тварин  проводиться  спеціалістами лісгоспу  і консультантами в межах виділених ключових біотопів та спостереження за ними, а також візуального спостереження лісової охорони з опитуванням місцевого населення.  Динаміка популяцій мисливських тварин наведена в попередньому розділі.

Згідно загального моніторингу динаміка популяцій видів рослин і тварин на даному етапі  наближена до природної.

Більш детальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин проводиться в  лісах високої природоохоронної цінності та на ділянках моніторингу 1 рівня, яких на території лісгоспу налічується 15 шт. Моніторинг проводиться згідно Методичних рекомендацій з проведення польових робіт на ділянках моніторингу лісів 1 рівня, спеціалістами лісгоспу згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів України від 30.03.2011р. №60. Рекомендації узгоджені з методикою міжнародної спільної програми моніторингу впливу забруднення повітря на ліси європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй.

Динаміка чисельності видів, взятих під охорону.

На території  лісгоспу виявлені види фауни і флори, які охороняються, а саме:

представники фауни: Глушець (глухар),  Пугач, Тритон карпатський, Ведмідь бурий , Рись, Жовна зелена, Тхір лісовий, Чорний лелека,  Саламандра плямиста , Канюк, кажани;

представники флори: Арніка гірська, Беладонна звичайна, Дзвоники карпатські, Лілія лісова, Любка дволиста, Плаунок плауновидний, Шафран гейфелів Пізньоцвіт осінній, Білоцвіт весняний, Конюшина червонувата, Сосна кедрова європейська, Тис ягідний Баранець звичайний, Модрина польська, Цибуля медвежа (черемша).

Місця знаходження ділянок, що охороняються, нанесені на карті –схемі лісів високої природоохоронної цінності. На даних ділянках рубки головного користування не проводяться, або проводяться з виділенням ключових біотопів.

Підприємство в процесі планування, відводу та таксації лісосік виділяє наступні ключові біотопи (ділянки з наявністю об’єктів, які мають природоохоронне значення) і ключові об’єкти (окремі дерева і групи дерев, які представляють цінність для збереження біорізноманіття):

ключові біотопи:

1. Болота і окраїни боліт,

2. Ділянки лісу вздовж струмків, тимчасових водотоків та навколо тимчасових водних об’єктів, які не виділені лісовпорядкуванням як ОЗД,

3. Ділянки, які відрізняються по умовах зволоження,

4. Ділянки на різних елементах рельєфу,

5. Ділянки, які відрізняються по складу рослинності, віку , грунтовому покриву та з наявністю Червонокнижних видів.         

  ключові об’єкти:

6. Дерева і групи дерев важливі для фауни(дерева присадки)

7. Вікові дерева дуба звичайного і бука лісового, ялиці білої

8. Дерева, які рідко зустрічаються в насадженні, або мають кормову цінність для фауни(вишня пташина),

9. Інші дерева і чагарники,

10. «Стремпи» (пні природного походження),

11. «Вальож».

Інформація про виділені на лісосіках ключових біотопів і об’єктів заноситься в технологічну карту розробки лісосік. 

На території ДП «Солотвинський лісгосп» виділені і охороняються ліси високої природо-охоронної цінності (ЛВПЦ).

Розподіл лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ) за типами[1]

ДП «Солотвинський лісгосп»

Типи ЛВПЦ по класифікації FSC[2]

Типи ЛВПЦ

Площа, га

% від площі, що

сертифікується

Режим користування

A[3]

ЛВПЦ 1. Лісові території, де представлена висока біорізноманітність, значуща на світовому, регіональному і національному рівнях

590

2,8

Обмежений режим лісокористування

ЛВПЦ 1.1. ООПТ

528,8

2,54

РГК заборонено

ЛВПЦ 1.2. Місця концентрації рідкісних і зникаючих видів

11,8

0,05

РГК заборонено

ЛВПЦ 1.3. Місця концентрації ендемічних видів

5,6

0,02

Березень-червень лісокористування не проводиться

ЛВПЦ 1.4. Ключові сезонні житла тварин

43,8

0,21

Березень-червень лісокористування не проводиться

ЛВПЦ 2. Великі лісові ландшафти, значущі на світовому, регіональному і національному рівнях

0

0

РГК заборонено

B[4]

ЛВПЦ 3. Лісові території, які включають рідкісні або такі, що знаходяться під загрозою зникнення екосистеми

80,4

0,38

РГК заборонено

C[5]

ЛВПЦ 4. Лісові території, що виконують особливі захисні функції

147,7

0,71

РГК заборонено

ЛВПЦ 4.1. Ліси, що мають особливе водозахисне значення

144,1

0,69

РГК заборонено

ЛВПЦ 4.2. Ліси, що мають особливе протиерозійне значення

3,6

0,02

РГК заборонено

ЛВПЦ 4.3. Ліси, що мають особливе протипожежне значення

0

0

РГК заборонено

D[6]

ЛВПЦ 5. Лісові території, необхідні для забезпечення існування місцевого населення

208,2

1

Обмежений, сезонний режим лісокорстування

ЛВПЦ 6. Лісові території, необхідні для збереження самобутніх культурних традицій місцевого населення

6,2

0,03

       РГК заборонено

ВСЬОГО:

1032,5

4,96

           

Визнання лісу (або його частини) ЛВПЦ зовсім не означає автоматичного припинення господарських заходів, навіть таких, як рубки головного користування. Проте, це означає, що господарська діяльність має плануватися і виконуватися таким чином, щоб гарантувати збереження або примноження цих цінностей.

Соціальний захист

Велика увага на підприємстві приділяється соціальному захисту, як працівників лісгоспу ( застосовує системи преміювання, частково компенсує санаторно-курортне лікування працівників, купує новорічні подарунки для дітей працівників, подарунки жінкам до березневих свят ), так і малозабезпеченим жителям району. Профспілкою спільно з адміністрацією  підприємства  було закуплено200 штук солодких подарунків для дітей молодшого шкільного віку прилеглих сіл. До Великодніх свят  малозабезпеченим жителям району  щорічно надається  благодійна  допомога у вигляді Великодніх кошиків та грошей. Також надається  грошова допомога Солотвинській  школі - інтернат, дітям –сиротам.

ДП « Солотвинський  лісгосп»  співпрацює з школами Богородчаського району, учні яких щороку беруть  активну участь в заходах, організованих нашими лісівниками в рамках Акції « Майбутнє лісу в твоїх руках». Переможці конкурсів  нагороджуються грошовими преміями і грамотами.