my-flowers.com.ua |

PRINCIPLE 8:   Monitoring and evaluation / МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА

Моніторинг в ДП «Солотвинське ЛГ» охоплює всі види діяльності і проводиться на різних рівнях – від майстерської дільниці до вищого керівництва підприємства. Індикатори моніторингу встановлені та охоплюють соціальні, економічні та екологічні аспекти:

  • Соціальні включають підтримку місцевої інфраструктури; охорону та підтримання місць особливого історичного, соціального та культурного значення; забезпечення робочими місцями місцевого населення; навчання та підвищення кваліфікації працівників; створення та підтримка об’єктів рекреації та зон масового відпочинку;
  • Економічні включають ріст прибутку в довгостроковому періоді; ріст балансової вартості підприємства; ріст виробництва продукції и продуктивності праці; обсяги та стабільність поставок деревини;
  • Екологічні включають підтримання та підвищення якості об’єктів ПЗФ; ідентифікацію та охорону рідкісних та зникаючих видів; підтримання захисних функцій лісів і, зокрема, водорегулюючого режиму; охорона лісів від шкідників, хвороб, а також нелегальної діяльності; заготівля деревини в рамках встановленої розрахункової лісосіки тощо.

Моніторинг здійснюється у відповідності з прийнятими програмами моніторингу. Програми визначають процедуру моніторингу та відповідальних осіб. Частота, інтенсивність та обсяги моніторингу залежать від інтенсивності та обсягів робіт, які здійснюються підприємством. Моніторинг охоплює період від одного дня (поточний моніторинг за виконанням денних норм виробітку, кількості заготовленої чи переробленої продукції) до одного року (моніторинг планових показників діяльності за рік). Моніторинг може здійснюватися також помісячно чи поквартально. Детальний моніторинг стану лісового фонду та наявності лісових ресурсів проводиться раз у 10 років під час базового лісовпорядкування. Моніторинг також враховує чутливість та стан навколишнього середовища. Так, для видів діяльності, які мають значний вплив на навколишнє середовище (лісозаготівлі, лісовідновлення) частота та інтенсивність моніторингу зростають.

Найбільш детальний моніторинг складу насаджень, вікового розподілу, повноти, запасу та інших таксаційних показників, а також рівня біорізноманіття, включаючи наявність рослинного покриву та недеревної продукції, тощо проводиться під час базового лісовпорядкування раз в десять років, яке здійснюється як складова процесу планування ведення лісового господарства. Дані  лісовпорядкування служать для розробки щорічних планів.

Моніторинг відповідності вимогам національного законодавства здійснюється всіма працівниками. За змінами у законодавстві слідкує юрист підприємства. Моніторинг лісогосподарських показників здійснюють лісничі, головний лісничий, а також спеціалісти відділу лісового господарства. Моніторинг санітарного стану лісів здійснюється лісничими, інженером з охорони та захисту лісу тощо. Моніторинг виробничих результатів здійснюють спеціалісти виробничого відділу. Моніторинг фінансових показників, продуктивності та економічної ефективності діяльності здійснюється економічним відділом та бухгалтерією.

Моніторинг діяльності підприємства також здійснюється сторонніми організаціями. В першу чергу це – Івано-Франківське ОУЛМГ, яке контролює практично усі аспекти діяльності підприємства. Сплату податків та інших відрахувань контролює податкова служба. Моніторинг екологічних та природоохоронних аспектів діяльності здійснює Управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області. Місцеві органи влади здійснюють моніторинг соціальних аспектів діяльності підприємства, зокрема дотримання прав працівників та забезпечення прав місцевого населення.

Основні техніко-економічні показники ДП "Солотвинський лісгосп"
найменування Од. виміру Показники
Факт 2011 факт 2012 факт 2013 факт 2014 факт 2015
Лісогосподарська діяльність
1. Лісовідновлення, всього га 167 227 258 232 211
В т.ч. посадка лісових культур га 71 85 59 65,4 45
природне заліснення га 96 142 593 167 166
2. Вирощування посадкового матеріалу т.шт. 362 250 375 326 250
3. Рубки повязані з веденням лісового господарства га 1733 1544 1732 1884 1716
В т.ч. в молодняках га 170 171 171 170 170
4. Заготівля деревини від Рубок головного користування та рубок повязаних з веденнямл/г всього т.м3 42,9 46,6 44,3 45,5 43
В т.ч. від рубок повязаних з веденням лісового господарства т.м3 11,5 13,8 17,9 29,1 28
Від рубок головного користування т.м3 28,4 32,8 26,3 16,4 15
Економічні показники
1. Обсяг реалізації продукції т. грн 15655 17178 18252,2 22934 18840
2. Чистий прибуток т.грн 240 90 95,4 143 95
3. Вартість основних фондів т.грн 8494 9503 13003 14348  
4. Чисельність прцюючих чол. 135 126 112 119 119
5. Середня зарплата на одного працівника грн 2374 3093 3538 3762 3130
6. Обсяг реалізації продукції на одного працівника грн 115963 136333 162966,1 192722