my-flowers.com.ua |

PRINCIPLE 3:   Indigenous peoples’ rights / ПРАВА КОРІННИХ ЕТНІЧНИХ ГРУП (НАРОДНОСТЕЙ)

Місця культурного, історичного, релігійного значення на території лісфонду ДП Солотвинське ЛГ

Релігійна пам'ятка каплиця "Каменисте" – знаходиться на території Росільнянського лісництва квартал 32 виділ 36 урочище "Росільна ". Назва походить від…..

Скит Манявський — православний монастир, заснований Йовом Княгиницьким у 1606 р. біля с. Манява (Богородчанський район Івано-Франківська область).

 

Скит обгородили мурами і побудували три оборонні вежі, що дозволяло ченцям відбивати татаро-турецькі напади. Під час одного з них (1776 р.) монастир таки не вистояв і був знищений турками.

Проте вже 1781 року він був відбудований. 1785 року, коли Галичина потрапила під владу Австрії, монастир було закрито. У 1970-1980 рр. на території монастиря проводилися реставраційні роботи, після яких цю територію було оголошено історико-архітектурним заповідником. У травні 1998 року в Манявському Скиті знову було відкрито чоловічий Хресто-Воздвиженський монастир (УПЦ КП).

У 1944 році 27 липня, в урочищі Заломищі, що знаходиться між селами Богрівка і Яблунька  відбувся кривавий бій між українськими повстанцями та московськими енкаведистами. Обоз з пораненими передислоковувався з села Грабівка Калуського району на ще засекречений табір на полонині Малиновище Богородчанського району де знаходився курінь Іскри. Обоз який налічував більше сотні возів з пораненими потрапив в засідку більшовиків. Відбулася жорстока розправа. Загинуло більше 150-ти повстанців.

 

полонина Малиновищі, що знаходиться між селами Манявою, Порогами і Кричкою, де базувався військовий табір УПА.

Провідний інженер з лісокористування         Д.М.лешко

 

 Порядок розгляду скарг та відшкодування шкоди місцевому населенню

 ДП «Солотвинським лісовим господарством»

Розгляд письмових скарг громадян здійснюється органами державної влади і місцевого самоврядування, установами, організаціями незалежно від форм власності у відповідності і їх компетенцією. Це положення закріплено Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 14.04.97 № 348 (зі змінами та доповненнями), Класифікаторі звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 (зі змінами та доповненнями).

Скарга реєструються у день надходження згідно з Класифікатором звернень громадян.

-При реєстрації скарги на першому аркуші скарги проставляється відповідний штамп із зазначенням дати та вхідного номеру відповідної скарги.

-У разі особистого подання письмової скарги на вимогу громадянина, на першому аркуші копії скарги, яку він залишає собі, проставляється відповідний штамп, дата надходження та вхідний номер скарги.

-Скарга, в якій не викладено зміст питання, або суть якої є незрозумілою, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня її надходження.

-Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

-Звернення вважається таким, що перебуває на контролі, якщо у резолюції відповідного керівника установи, що розглядав звернення, надано доручення поінформувати про результати розгляду звернення цього керівника особисто.

Скарги Героїв Радянського Союзу, героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій і підприємств особисто.

Громадянин при розгляді скарги має право:

-  особисто викласти аргументи особі, що перевіряла скаргу ;

-  знайомитися з матеріалами перевірки;

-  подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

-  бути присутнім при розгляді скарги:

-  користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

-  одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;

-  Для вирішення скарг громадян Законом України „Про звернений громадян" встановлені такі терміни:

-  не більше одного місяця такі, що потребують додаткового вивчення і перевірок;

-  в інших випадках - невідкладно, не пізніше 15 днів від дня їх отримання державним, громадським органом, підприємством, установою, організацією, які зобов'язані вирішити питання по суті;

-  у випадках, коли для вирішення заяви або скарги необхідно провести спеціальну перевірку, витребувати додаткові матеріали або вжити інших заходів, терміни вирішення заяви або скарги можуть бути в порядку винятку продовжені керівником або заступником керівника відповідного органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні не може перевищувати сорока п'яти днів.

-  На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого Законом України ..Про звернення громадян".

-  Скарги, що надходять з редакцій газет, журналів, телебачення, радіо та інших засобів масової інформації, а також виступи і опубліковані у пресі матеріали, пов'язані з пропозиціями, заявами, скаргами розглядаються державними і громадськими органами, підприємствами, установами та організаціями в порядку і в терміни, передбачені Законом України „Про звернення громадян”.

-  Органи державної влади і місцевого самоврядування, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, підприємства, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані:

-  об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти скарги:

-  на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його з скаргу;

-   забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з скаргою рішень;

-  письмово повідомляти громадянина про результати перевірки скарги і суть прийнятого рішення:

-   вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніше як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян, за місцем проживання громадянина;

-  у разі визнання заяви скарги не обґрунтованою, роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

-  не допускати безпідставної передачі розгляду  скарг іншим органам:

-  особисто організовувати та перевіряти стан розгляду скарг громадян, вживати заходів для усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи (стаття 19 Закону України „Про звернення громадян").

-  Письмова скарга без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

-             Не розглядаються повторні скарги одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено ст.17 Закону України ..Про звернення громадян та звернення осіб, визнаних судом недієздатними (ст.8 Закону України ..Про звернення громадян").

-             Термін зберігання скарг які надійшли складає п’ять років. Після закінчення п'ятирічного терміну зберігання скарги знищуються у порядку. встановленому чинним законодавством.

-             Правове регулювання щодо відшкодування шкоди регулюється главою 82 ЦК та іншими актами.

-                     Відповідальність за завдану шкоду може наставати лише за наявності підстав, до яких законодавець у ст. 1166 ЦК відносить:

-                     а) наявність шкоди;

-                     б) протиправну поведінку заподіювача шкоди;

-                     в) причинний зв'язок між шкодою та протиправною поведінкою заподіювача;

-                     г) вину.

Виконав:

Провідний інженер з лісокористування                                   Д.М.Лешко

 

 

Відпочиваймо культурно та безпечно!

Триває спекотна пора року, під час якої спостерігається підвищена небезпека виникнення лісових пожеж. А оскільки бажаючих відпочити на лоні природи зараз чимало, то й актуальним є дотримання правил безпечного та культурного відпочинку.

      Найперше усім відвідувачам наших лісів варто пам’ятати про те, що розводити багаття можна тільки у спеціально відведених для цього місцях. Зокрема, категорично заборонено розпалювати вогнища в молодих смерекових насадженнях, ягідниках та місцях суцільних рубок лісу, а також необережно кидати недопалки чи залишати скляну тару. Остання, до речі, фокусуючи сонячні промені, здатна стати причиною пожежі. Залишаючи місце відпочинку, потрібно повністю загасити багаття.

      Під час пожеженебезпечного періоду заборонено в’їзд до лісу приватного автотранспорту. Враховуючи відповідні розпорядження голів обласної та районної державних адміністрацій, варто також обмежувати відвідування лісових масивів у особливо спекотні дні.

        У випадку виявлення місць задимлення чи загоряння лісу необхідно негайно повідомити найближче лісництво або контору лісгоспу (у ДП "Солотвинське лісове господарство" тел. чергового 41-201).

       Окремо хочеться нагадати про елементарні правила культурного дозвілля. На жаль, поблизу окремих місць відпочинку інколи можна побачити справжні сміттєзвалища. Особливо прикро, коли "любителі природи" залишають пластикову тару, одноразовий посуд чи інший непотріб, який практично не розкладається.

     Працівниками служби державної лісової охорони, райвідділу міліції та служби з надзвичайних ситуацій проводяться рейди з виявлення порушників правил пожежної й екологічної безпеки. За їх результатами складаються протоколи та накладаються штрафи у розмірі від 17 до 170 грн.

 

       Однак, не загроза покарання, а особиста свідомість відпочиваючих мають стати запорукою чистоти наших лісів. Бо це — наша земля, і якою залишимо її нащадкам, залежить від нас.