my-flowers.com.ua |

PRINCIPLE 10: Plantations / ЛІСОВІ ПЛАНТАЦІЇ

Під лісовими плантаціями потрібно розуміти насадження швидкоростучих порід, які створюються переважно з комерційною метою.

Під плантаціями потрібно розуміти лісонасадження переважно швидкоростучих порід, які створені виключно з комерційною метою. З точки зору відсутності типових плантацій в Україні – принцип 10 не застосовується, хоча окремі його критерії співвідносяться з відповідними критеріями принципів 1 - 9.

Принцип не застосовується в Україні у зв’язку з відсутністю плантаційного ведення лісового господарства.