my-flowers.com.ua |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Цілі ведення господарства

Ведення лісового господарства в економіці району займає одне з провідних місць. Основні напрямки його розвитку спрямовані на відтворення та збереження лісових насаджень, покращення їх захисних функцій,вирощування насаджень з високими технічними характеристиками деревини, задоволення потреб народного господарства населення в деревині і інших продуктах лісу.

Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання прилеглих територій

Основними напрямками діяльності підприємства є : проведення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель, організація лісонасінневої справи і лісових розсадників, збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції, поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів, охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубок, виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт, облік лісових користувань,  охорона лісів, ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.

 Структурна  організація ДП  «Солотвинське лісове господарство»

№ п/п

Найменування лісництва

Загальна площа, га

1

Росільнянське

4228

2

Богородчанське

3123

3

Солотвинське

2321

4

Гутянське

4213

5

Яблунське

3835

6

Манявське

3060

 

Разом по лісгоспу

20780

 Загальна площа лісового фонду ДП «Солотвинське лісове господарство» складає 20780 га, де ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення займають 1583,0 га, рекреаційно-оздоровчі- 2768 га, захисні-1043,5, експлуатаційні- 15385,5. Існуючий поділ лісів на категорії проведено згідно постанови КМ України №773 від 16.04.2007 року про «Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» і затверджено наказом Держкомлісгоспу України №441 від 21.12.2012 року.  За породним складом переважають хвойні лісові масиви сформовані з ялини звичайної та ялиці білої, що займають площу  10,1 тис. га. Серед інших цінних порід присутні дуб звичайний, бук лісовий, сосна звичайна та інші породи. Вікова структура насаджень в держлісгоспі досить різноманітна . На даний час переважають середньовікові насадження. Їх площа сягає  7885 га. Досить великий відсоток на підприємстві молодняків площею 6112 га. Середній вік насаджень по лісгоспу становить 56 років, а повнота 0,7.

Поділ лісів на категорії

Категорія лісів

Площа за даними лісовпорядкування

га

%

1. Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення

1.1. заповітні лісові урочища

507,0

2,4

1.2. Пам'ятки природи

3,1

-

1.3. Заказники

992,5

4,8

1.4. Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати

80,4

0,4

Разом по категорії лісу:

1583,0

7,6

2. Рекреаційно-оздоровчі ліси

2.1. Ліси 3 зони округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і округів

68,0

0,3

2.2. Лісопаркова частина лісів зелених зон

875,0

4,2

2.3. Лісогосподарська частина лісів зелених зон

1825,0

8,8

Разом по категорії лісу:

2768,0

13,3

3. Захисні ліси

3.1. Протиерозійні ліси

687,5

3,3

3.2. Лісові ділянки, які прилягають до смуг відведення залізниць та автомобільних доріг державного значення

5,0

-

3.3. Лісові ділянки уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів

351,0

1,7

Разом по категорії лісу:

1043,5

5,0

4. Експлуатаційні ліси

4.1 Експлуатаційні ліси

15385,5

74,1

Всього по лісгоспу:

20780,0

100

Існуючий поділ лісів на категорії проведено згідно постанови КМ України № 733 від 16.04.2007 р. про «Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» і затверджено наказом Держкомлісгоспу України № 441 від 21.12.2010 року.

Існуючий поділ площі лісів на категорії лісів відповідає господарському значенню, природним та економічним умовам району розташування лісгоспу.

Відсоток використання поточного приросту за 2012 рік становить - 63 % .