my-flowers.com.ua |

 

РОЗСАДНИКИ

 Розсадник - спеціальна земельна ділянка, призначена для вирощування садивного матеріалу, який в подальшому використають для лісорозведення і штучного лісовідновлення, озеленення міст, населених пунктів, створення захисних лісових насаджень і плодових садів.

За тривалістю функціонування лісові розсадники поділяютьна тимчасові (організовані на період до 5 років) і постійні (організовані на період понад 5 років); за розміром площі:   малі (до 5 га), середні (5-15 га), великі (понад 15 га), а також базові ( 25 га і більше).

Для оперативного використання садивного матеріалу  передбачено створення індивідуальних  тимчасових  розсадників невеликих розмірів, закладених в кожному лісництві на конкретному обході .

В ДП «Солотвинському ЛГ» облікується  тимчасових лісових розсадників -17 шт. загальною площею 1,3га, з посівним відділенням 0,86га.

Кількість стандартного садивного матеріалу основних лісо утворюючих порід в 2016році становило-252тис.шт.  із них:

- ялиці білої- 151,7т/шт.; ялини європейської-25 т/шт.; сосна звичайна – 14 т/шт.; дуб звичайний – 26т/шт.;бук лісовий -19,6 т/шт.; явір- 12т/шт.; ясен – 2т/шт..

.. Лісонасінна база - природні та штучно створені насадження з цінними спадковими ознаками, що призначені для заготівлі лісового насіння.

До лісонасінної бази входять:

а) плантації, утворення із клонів або сімей плюсових дерев однією або кількох популяцій одного лісонасінного району;

б) плюсові дерева - дерева, які за інтенсивністю росту перевищують середні показники свого насадження за висотою не менше ніж на 10%, за діаметром стовбура не менше ніж на 30%, характеризуються високою якістю стовбурів і добрим очищенням їх від сучків, стійкістю до шкідників і хвороб та добре розвиненою кроною;

в) плюсові насадження - високопродуктивні, стійкі до хвороб і шкідників, стиглі, достигаючі або середньовікові насадження повнотою не нижче 0,6 в яких участь плюсових та кращих нормально розвинених дерев становить не менше 15-27% залежно від повноти;

г) лісові генетичні резервати - типові для даного лісонасінного району ділянки стиглого, достигаючого, рідше середньовікового деревостану природного походження площею не менше 0,5 га з високими фітоценотичними і лісівничими показниками, повнотою не нижче 0,6.

        На даний час лісові генетичні ресурси на території ДП «Солотвинське лісове господарство» включають в себе два лісових генетичних резерватів загальною площею 166,3 га - лісовий генетичний резерват ялиці білої  площею 72,4 га; лісовий генетичний резерват ялини європейської площею 93,9 га;  8 плюсових дерев  ялина європейської та постійні лісонасіневі ділянки площею 73,7 га.

Зведена відомість проектів лісових культур на 2018 рік

 

Лісові культури – це штучно створені лісові насадження, методом висаджування сіянців, саджанців, живців дерев і чагарників чи висіванням їхнього насіння.

Лісорозведення – створення лісових культур на землях, які раніше не були зайняті лісом.

ДП  «Солотвинським лісовим господарством»  в 2017 році проведено значні об’єми робіт із лісокультурного виробництва. Протягом весняного періоду відтворено лісів  на землях лісового фонду загальною площею 286,6 га . В тому числі:

-садіння та висівання лісу – 56,1 га,

-сприяння природному відновленню та природне зарощування –  230,5 га.

Відповідно до вимог “Інструкції з проектування технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів”,  підприємством проведено технічне приймання лісокультурних робіт – лісових розсадників, шкілок, плантацій, лісових культур та ділянок природного поновлення.

З оцінкою „дуже добре” створено –10 га , лісових культур, „добре” – 28 га  та „задовільно” – 13,3 га .

Протягом останніх років  підприємством  перевага надається природному відновленню лісів. На сьогодні відсоток природнього відтворення лісів складає 60%. Це проводиться на ділянках, які мають відповідні грунтово-кліматичні умови,  що дає змогу з мінімальними затратами створювати високопродуктивні та біологічно стійкі деревостани протягом короткого періоду.

З метою природного відновлення  залишаються площі з достатньою кількістю життєздатного самосіву і підросту головних і супутніх порід, що відповідають корінним типам деревостанів та площі, на яких проведення заходів щодо сприяння природному відновленню буде достатнім для наступного відновлення цінних порід і формування високопродуктивних молодняків.

Заходи сприяння, які використовуються з метою забезпечення природного лісовідновлення –  збереження під час лісозаготівлі життєздатного підросту і молодняку господарсько-цінних порід,  догляд за підростом та самосівом після закінчення лісосічних робіт, мінералізація грунту.

Ділянки з недостатньою кількістю або нерівномірним розміщенням природного поновлення поновнюються шляхом висівання насіння або садіння сіянців чи саджанців головної та супутніх порід.

 

 

      В  ДП «Солотвинському лісовому господарстві» в 2017 році

Переведено в покриту лісом площу – 220,1 га.

Із них :                            - лісових культур  -58,5га

Яблунське л-во – 20,3 га

Гутянське л-во – 12,3 га

Манявське л-во – 2,0 га

Росільнянське л-во – 10,5 га

Богородчанське л-во – 6,9 га.

                             - природне поновлення –161,6 га

Гутянське л-во – 55 га.

Яблунське л-во – 25,8 га.

Манявське л-во – 46,7 га.

Солотвинське л-во -  26,8 га.

Росільнянське л-во – 7,3га.

 

                   Згідно інвентаризації приживлюваність однорічних культур               56,1 га -93%

      Інвентаризацією атестовано згідно ф-27 на  площі- 528,9 га.     Ікл-164,3 га.   ІІкл – 247,9 га .     ІІІкл – 116,7 га.

Незімкнутих лісових культур  -  475,4 га.

Лісорозведенн я  - 8га.

Природне поновлення  в стадії вирощуванні  –  985,4 га.