my-flowers.com.ua |

Основною метою діяльності ДП «Солотвинське лісове господарство» є організація ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів на принципах невиснажливого і безперервного користування, яке має забезпечувати збереження лісів, охорону їх від пожеж, захист від шкідників і хвороб, посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів з метою охорони здоров’я людей і поліпшення навколишнього природного середовища. Безперервне і невиснажливе раціональне використання лісових ресурсів передбачає планомірне задоволення потреб виробництва і населення в деревині і інші лісовій продукції, розширене відтворення, поліпшення породного складу і якості лісів, підвищення їх продуктивності.

Основні показники лісового  фонду по ДП “Солотвинське лісове господарство”

п/п

Показники

Одиниці

виміру

Загальні

обсяги

1

Загальна площа земель лісового фонду

га

20802

2

Вкриті лісовою рослинністю  землі

га

18306

3

Загальний  запас деревостанів

тис.м3

4088,01

 

 

3.1

В т.ч. площа  і  запас за  породним  складом:                                          

га/тис м3

18306,0/4088,01

Хвойні  насадження

га/тис м3

10641,1/2187,34

Твердолистяні  насадження

га/тис м3

7241,6/1840,4

М’яколистяні  насадження

га/тис м3

389,0/58,26

3.2

В т.ч.  плоша  і запас за  віковою  структурою

га/тис м3

18306,4/4088,01

Молодняки

га/тис м3

4549,4/319,16

Середньовікові  насадження

га/тис м3

8485,8/2216,83

 

Пристигаючі   насадження

га/тис м3

2756,4/833,0

 

Стиглі і перестійні насадження

га/тис м3

2514,8/719,02

4

Середній  запас на 1 га  вкритих лісовою  рослинністю  земель

м3

223

5

Загальна  середня    зміна  запасу

тис.м3

75,65

6

Середня  зміна  запасу  на  1 га

м3

4,5

7

Площа  природно-заповідного   фонду

га

1510,61

8

Середній приріст

м3

4,3

9

Середня повнота

 

0,7

 

Станом на 01.01.2014 року в лісовому фонді лісгоспу переважають середньовікові насадження, які складають – 8485,8 га від  вкритої лісовою рослинністю площі. Питома вага молодняків – 24,85 % (4549,4 га); середньовікові – 46,20 % (8458,8 га); пристигаючі насадження –  15,05 % (2756,4 га); стиглі і перестійні – 13,74 % (2514,8 га).

Відповідно до матеріалів безперервного лісовпорядкування загальний запас деревостанів складає 4088,01 тис.м3, середня повнота – 0,7. Середній запас на 1 га вкритої лісовою рослинністю – 223 м3.

 

Поділ лісів на категорії захистності

п/п

Категорії захисності лісів

За даними лісовпорядкування, га

1

Всього захисних лісів

4926,2

 

- захисні ліси в т. ч.- смуги вздовж берегів річок, залізниць та автомобільних доріг державного значення

997,1

- рекраційно-оздоровчі

-           

2495,2

- ліси природоохоронного наукового історико-культурного  призначення

1433,9

2

Експлуатаційні ліси, всього

13380,2

Всього по  ДП “Солотвинське лісове господарство”

18306,4

 

Лісокористування

убки головного користування)

Розрахункова лісосіка ДП “Солотвинське лісове господарство” (ліміт головного користування) затверджена наказом Міністерством екології та природних ресурсів України від 23 грудня 2010 року № 591, в розмірі 35,99 тис.куб.м., а саме:

хвойне господарство – 25,34 тис.куб.м:

  • ялинова госпсекція – 19,63 тис.куб.м;
  • ялицева госпсекція – 5,54 тис.куб.м;
  • соснова госпсекція – 0,17 тис.куб.м;

 

твердолистяне господарство – 9,38 тис.куб.м:

  • букова госпсекція – 9,38 тис.куб.м.

 

мяколистяне господарство – 1,27 тис.куб.м:

  • березова госпсекція – 1,27 тис.куб.м.

Освоєння лісосічного фонду по головному користуванню 2013 року

№ п/п

Показники

2013 рік

Станом на 01.07.14

Господарство

Обсяг

тис.м3

Господарство

Обсяг

тис.м3

1

Розрахункова лісосіка

 

Твердолистяне

Шпилькове

М’яколистяне

Разом

9,38

25,34

1,27

35,99

Твердолистяне

Шпилькове

М’яколистяне

Разом

9,38

25,34

1,27

35,99

2

Виписано

Твердолистяне

Шпилькове

М’яколистяне

Разом

5,13

21,85

1,24

28,22

Твердолистяне

Шпилькове

М’яколистяне

Разом

3,54

11,35

1,17

16,06

3

Заготовлено деревини

Твердолистяне

Шпилькове

М’яколистяне

Разом

4,16

20,89

0,98

26,03

Твердолистяне

Шпилькове

М’яколистяне

Разом

2,52

8,3

1,25

12,07

 

У 2013 році лісосічний фонд від рубок головного користування виписаний в об’ємі 28,22 тис.м3, який освоєно на 92,2 %.

Не виписано 7,77  тис.м3 з них по твердолистяному 4,25 тис.м3 та шпильковому господарству 3,49 тис.м3 в експлуатаційних лісах через нерентабельність та економічну недоступність лісосіки. Фактично заготовлено  26,03 тис. м3. На 1,9 тис. м3 отримано відстрочку на заготівлю деревини.

Відстрочка

ялицева госпсекція

0,4 тис.м3

букова госпсекція

0,55 тис.м3

ялинова госпсекція

0,1 тис.м3

ялицева госпсекція

0,1 тис.м3

березова госпсекція

0,35 тис.м3

    Нерозпочата (анульовано)

букова госпсекція

0,4 тис.м3

Разом

1,9 тис.м3

Станом на 01.07.2014 року по головному користуванню виписано лісорубних квитків на заготівлю 16,06 тис.м? ліквідної деревини. Фактично заготовлено – 12,07 тис.куб.м що складає 75 % від виписаного лісосічного фонду та 33,5 % від розрахункової лісосіки.

 

Виписка та освоєння лісосічного фонду по рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубок за 2013 рік

 

Вид рубки

Виписано на 2013 рік

Освоєно  2013 року

Площа, га

Кореневий запас м 3

ліквід

ділова

Площа, га

Кореневий запас м 3

ліквід

ділова

освітлення

69,1

507

 

 

69

507

   

прочищення

102

1072

 

 

102

1072

   

проріджування

42,7

374

282

33

43

373

272

23

прохідні

9,2

231

181

46

9

227

176

50

інші види РФіОЛ - всього

1523,9

21703

17756

6678

1509

20975

17442

7254

з  них:

 

 

 

 

 

     

вибіркові санітарні

757

5449

4672

1108

757

5396

4606

1215

суцільні санітарні

24,8

4324

3538

1455

25

4158

3388

1610

лісовідновні

11,2

1832

1569

820

11

1817

1583

806

переформування

 

 

 

 

 

     

реконструктивні

 

 

 

 

 

     

ландшафтні

 

 

 

 

 

     

ін. заходи, повязані з веденням л/г

716

9803

7931

3291

716

9604

7865

3623

ІНШІ  ЗАХОДИ, НЕ ПОВЯЗАНІ З ВЕДЕННЯМ Л/Г

14,9

295

46

4

15

307

56

5

Виписка та освоєння лісосічного фонду по Рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубок станом на 01.07.2014 року

Вид рубки

Виписано на 01.07.2014 рік

Освоєно на 01.07.2014 рік

Пл. га

Кореневий запас, м3

Ліквід, м3

Ділова, м3

Пл. га

Кореневий запас, м3

Ліквід, м3

Ділова, м3

Освітлення

50

324

 

 

20

147

0

0

Прочищення

83

963

 

 

33

323

 

0

Проріджування

15

135

111

22

11

73

66

7

Прохідні рубки

9

131

107

18

3

37

31

0

Всього рубки догляду за лісом

157

1553

218

40

67

580

97

7

Суцільно-санітарні рубки

16

3097

2335

1175

13,0

2495

1880

1018

Вибірково-санітарні

402

4413

3736

1256

356,5

3959

3386

1299

Лісовідновні

30

6127

5409

2557

24,4

5089

4543

2513

Очищення лісу від захаращення

376

999

844

185

235,5

687

579

172

Освітлення лісовозної дороги

0,1

24

20

4

0,1

24

20

6

Рубка одиноких дерев та рідин

63

5929

4803

2563

47,0

4163

3450

1975

Розрубка трель. Волоку

1

57

49

23

0,7

42

36

18

Розрубка окружної межі

0,1

3

3

2

0,1

3

3

2

Всього рубки формування і оздоровлення лісів

1045,2

22202

17417

7805

744,3

17042

13994

7010

Інші рубки не пов’язані з веденням л/г

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Рубки головного користування

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 23.12.2010 № 591 річна розрахункова лісосіка головного користування та ліміт використання лісосічного фонду по ДП „Солотвинське лісове господарство” складає   35,99 тис.м3  , на підставі наказу Держкомлісгоспу України від 15.10.2009 № 269 «Про затвердження віків стиглості похідних ялинових деревостанів».

     1. Хвойне господарство  – 25,34 тис.м3, в тому числі по госпсекціях:

     -  ялинова – 19,63 тис.м3;

     -  ялицева – 5,54 тис.м3;

- соснова- 0,17 тис.м3;

     2. Твердолистяне господарство – 9,38 тис. м3, в тому числі по госпсекціях:

     -  букова -9,38 тис. м3;

     2. м’яколистяне господарство – 1,27 тис. м3, в тому числі по госпсекціях:

     -  березова -1,27 тис. м3;

     За 2011 рік заготовленої ліквідної маси 28,1 тис. м3, що становить  85 % від розрахункової лісосіки.

Про стан і перспективи впровадження поступових і вибіркових систем рубок у межах лісового фонду ДП «Солотвинський лісгосп»

Під час спеціального використання лісових ресурсів у порядку рубок головного користування  в основу покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей. Залежно від конкретних умов застосовують вибіркові, поступові, суцільні та комбіновані системи рубок.

По ДП «Солотвинський лісгосп за останніх 5 років у порядку рубок головного користування  заготовлено 118,5  тис.м3 деревини на площі 706 га. З них:

- 342 га (48 %) суцільнолісосічні рубки

- 364 га (52 %) поступові рубки.

В 2008 - 2009 роках площа суцільно лісосічних рубок становить 30% та  25%   відповідно.

В 2010 - 2012 роках площі суцільнолісосічних рубок стрімко зросли у процентному відношенні у зв’язку із прийняттям  Наказу Держкомлісгоспу України від 15.10.2009 року № 269 «Про затвердження віків стиглості похідних ялинових деревостанів», згідно якого нижня межа віку стиглості похідних деревостанів у експлуатаційних лісах становить 51 рік, а в інших категоріях-61 рік.  Відповідно зросла і розрахункова лісосіка ялинової госпсекції. Так згідно Наказу Мінекобезпеки від 05 травня 2004 року №190 розрахункова лісосіка ялинової госпсекції по ДП «Солотвинський лісгосп складала 6,0 тис м3, то вже згідно  Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 23 грудня 2010 року №591 згадана розрахункова лісосіка становить 19,63 тис. м3.

Поступова система рубок-це заходи спрямовані на використання попереднього поновлення і сприяння природному поновленню в період між прийомами.

По ДП «Солотвинський лісгосп» поступові рубки проводять переважно в букових і ялицевих лісах. Значна густота деревостану  не дає змоги прорости насінню та сформувати підріст. Для більшості деревних порід оптимальною повнотою вважається 0,7-0,8. Перший захід поступових рубок деревостану дозволяє стимулювати приріст по діаметру дерев, що залишаються для подальшого росту, адже зростає не лише інтенсивність освітлення, а й зменшується коренева конкуренція за вологу та поживні речовини грунту. При поступових рубках створюються сприятливі екологічні умови для природного поновлення лісу, помічено, що природне поновлення бука, ялиці і ялини чутливе до температурних крайнощів (спеки і заморозків) на відкритому просторі, зокрема на суцільних зрубах.Оптимальні температурні умови для росту молодого покоління цих порід складаються під наметом материнського деревостану. Тут утворюються вікна, що сприяють проростанню наступному поколінню. В той час при наявності підросту під пологом лісу зменшується заселення ділянки бур’янами, які не матимуть змоги прорости  після останнього прийому. Постійно вкрита лісом площа дозволяє зберегти водоохоронні, ґрунтозахисні властивості грунтів,  зменшує величину поверхневого стоку.

Отже, екологічний ефект від поступових рубок важко переоцінити. Нема голих схилів, ліс росте і, що дуже важливо, природно відновлюється за рахунок корінних здорових деревостанів. Такий ліс в усіх аспектах набагато кращий за штучно насаджений. З іншого боку(економічний ефект) — знижуються витрати на створення нових насаджень, збільшується вихід цінних сортиментів. Поступові рубки максимально забезпечують ведення наближеного до природи лісівництва, даючи можливість підвищити природоохоронну роль лісу, його біорізномаїття, запобігти небезпечним стихійним явищам.

Якщо оцінити виконання поступових рубок з точки зору організації роботи, при перших прийомах найважче заготовити та забрати деревину із лісосіки без пошкодження залишених дерев, а при кінцевих заходах- зберегти сформований підріст при валці та трелюванні теперішньою наявною технікою. Відповідної сучасної лісозаготівельної техніки, на жаль, вітчизняні підприємства не випускають (як і канатні установки), а закордонні досить дорогі.

 

       Підготував
інженер з лісокористування
ДП «Солотвинський лісгосп»                              Лешко Д.М.